WORK LIFE BALANCE

Też tak masz, że nie wiesz na czym skupić swoją uwagę i co w danej chwili jest ważniejsze? Projekt, który realizujesz w firmie, zebranie u dzieci w szkole, czy spotkanie z przyjaciółmi ?

Przyglądając się z bliska tym sytuacjom można je uporządkować wg trzech obszarów/aspektów życia: zawodowego, rodzinnego i osobistego.

Każdy człowiek żyje jednym życiem składającym się z różnych aspektów. I jest tym bardziej szczęśliwy i spełniony, im bardziej utrzymuje owe różne aspekty życia w równowadze. Jeżeli na którejś ze ścieżek pojawiają się problemy, to wówczas skupiamy na niej całą swoją uwagę. Nie czujemy wtedy, że w pełni realizujemy potencjał, który w nas tkwi. Bodo Schafer, niemiecki mówca motywacyjny, tak zobrazował tę sytuację: wyobraź sobie, że kładziesz dłoń na stole i w jeden z palców uderzasz się młotkiem. Ciężko jest się wówczas skupić na pozostałych czterech, bo ten jeden nas tak boli, że nie możemy myśleć już o niczym innym. Szczęście odczuwamy wtedy, gdy utrzymujemy równowagę pomiędzy wszystkimi obszarami naszego życia, które są dla nas istotne. Dlatego też powinniśmy dbać o każdą, ważną dla nas ścieżkę rozwoju. Tylko wtedy jest szansa na stworzenie spójnej całości. Człowiek posiada jeden „zbiornik” zasobów, jest jednym źródłem energii, uczuć, marzeń, kompetencji. Nie da się go podzielić, bo wówczas korzystałby tylko z części swoich możliwości, mniej lub bardziej świadomie odcinając dostęp do pozostałych zasobów.

Równowaga życiowa tzw. work-life balance jest nadrzędną wartością wobec różnych celów. Osiągnięcie jej wymaga stworzenia spójnej wizji i ujęcia rozwoju we wszystkich trzech płaszczyznach życia: rodzinnej, osobistej i zawodowej.

Jak i gdzie można tego dokonać? Podczas sesji coachingowych. Należy jednak pamiętać, iż efektywny coaching to coaching holistyczny, prowadzony w ujęciu systemowym, odnoszący się do człowieka jako całości, a nie jego „wycinków”.

W poniższym linku znajdziesz krótki, rysunkowy film o tym jak działa coaching.

http://www.youtube.com/watch?v=UY75MQte4RU