Regulamin i polityka prywatności

Regulamin sprzedaży Webinarów z cyklu “Zostań Spełnioną Kobietą Biznesu w 4 krokach” oraz polityka prywatności serwisu www.katalizacoaching.pl

Sprzedaż Webinarów prowadzi firma Kataliza Coaching Katarzyna Chęcińska-Wnękowska
ul. Stryjeńskich 13a/21, 02-791 Warszawa, NIP: 526-109-13-17.

Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@katalizacoaching.pl lub telefonicznie pod numerem  +48 501 123 862.
§1. DEFINICJE
Przyjmuje się następujące znaczenia wszystkich definicji, jakich użyto na potrzeby tego Regulaminu:

 1. Regulamin – zawarty w poniższej treści zbiór zasad dotyczących sprzedaży Webinarów z cyklu “Zostań Spełnioną Kobietą Biznesu w 4 krokach”
 2. Serwis – witryna internetowa należąca do Sprzedawcy, która umożliwia realizowanie sprzedaży Webinarów z cyklu “Zostań Spełnioną Kobietą Biznesu w 4 krokach” na łamach strony internetowej dostępnej pod adresem domeny https://katalizacoaching.pl/, za pośrednictwem Operatora płatności Przelewy24.
 3. Operator płatności– Przelewy24, prowadzony przez PayPro S.A. Poznań 60-327,
  ul. Kanclerska 15……
 4. Strona – strona dostępna pod adresem https://katalizacoaching.pl/wiedza/sklep/#web
 5. Sprzedawca – Katarzyna Chęcińska-Wnękowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kataliza Coaching Katarzyna Chęcińska-Wnękowska ul. Stryjeńskich 13a/21, 02-791 Warszawa, NIP: 526-109-13-17.
 6. Webinar – seminarium internetowe, którego treść cyfrowa udostępniona zostanie Nabywcy w formie linku po dokonaniu płatności,
 7. Konsument– osoba fizyczna, dokonująca zakupu Webinaru w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).
 8. Nabywca – podmiot, który dokonał zakupu Webinaru za pośrednictwem Strony.
 9. Umowa – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez zakup Webinaru online, której przedmiotem jest nabycie prawa do odsłuchania nagrania treści webinaru/webinarów.

§2. ZASADY OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży Webinarów z cyklu “Zostań Spełnioną Kobietą Biznesu w 4 krokach”przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu.
 2. Każdy podmiot kupująya Webinar w Serwisie jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem sprzedaży webinarów z cyklu “Zostań Spełnioną Kobietą Biznesu w 4 krokach”.
 3. Poprzez zakup Webinaru Nabywca potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu i Operatora płatności poprzez zawarcie Umowy na odległość, zawartej pomiędzy Sprzedawcą oraz Nabywcą.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem to korzystanie z urządzenia komputerowego z dostępem do Internetu oraz dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną są nieprawidłowości po stronie Nabywcy oraz brak spełnienia podstawowych wymagań technicznych.

§3. ZAKRES SPRZEDAŻY

 1. Sprzedawca świadczy usługę polegającą na umożliwieniu Nabywcy odsłuchu Webinarów z cyklu “Zostań Spełnioną Kobietą Biznesu w 4 krokach”.
 2. Sprzedaż Webinarów odbywa się jedynie drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

§4. ZAWARCIE UMOWY ORAZ DOSTAWA.

 1. Nabywca składa zamówienie na zakup Webinaru poprzez kliknięcie przycisku „Kup webinar” na stronie internetowej Serwisu https://katalizacoaching.pl/
 2. Wysłanie zamówienia wymaga wcześniejszego zaznaczenia pola: „Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Kataliza Coaching Katarzyna Chęcińska-Wnękowska i PayPro S.A. w celach realizacji zamówienia.”
 3. Nabywca ma możliwość dokonania płatności za swoje zamówienie za pomocą autoryzowanego systemu płatności online prowadzonego przez Operatora płatności na zasadach tam opublikowanych.
 4. Nabywca ma termin 2 i na dokonanie płatności. Po upływie ww. terminu zamówienie wygasa.
 5. Po dokonaniu transakcji za pomocą Operatora płatności Nabywca otrzyma automatyczne potwierdzenie zakupu za pomocą wiadomości e-mail, na co Nabywca wyraża zgodę.
 6. Do zawarcia Umowy dojdzie po dokonaniu płatności na łamach serwisu Operatora płatności w kwocie odpowiadającej cenie ustalonej w ramach wybranej przez Nabywcę oferty.
 7. Sprzedawca ma 3dni od dnia zaksięgowania płatności na udostępnienie Webinaru Nabywcy.
 8. Nabywca wyraża zgodę, że po dokonaniu płatności za Webinar otrzyma elektroniczny dokument sprzedaży w formie pliku PDF, wysłanego na adres e-mail podany przez Nabywcę.
 9. Sprzedawca po otrzymaniu płatności udostępni drogą elektroniczną link do zakupionego Webinaru, poprzez wysłanie maila na podany przez Nabywce adres

§5. ZMIANY W ZAPISACH REGULAMINU

 1. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i w dowolnym zakresie, z poszanowaniem obowiązującego prawa.
 2. Nabywca ma prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.
 3. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem ich opublikowania, przy czym nie dotyczą Nabywców, którzy zawarli umowę przed ich wprowadzeniem.

§6. CENY
Wszystkie ceny opublikowane w ramach oferty na stronie internetowej https://katalizacoaching.pl/ są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.
§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Nabywca będący Konsumentem, który zawarł Umowę, może w terminie 14 dni od daty jej zawarcia odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Do zachowania wskazanego w zdaniu pierwszym terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Nabywca będący Konsumentem może wykonać prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie z wykorzystaniem formularza, o którym mowa w Załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta, który jest udostępniony w Serwisie. W takiej sytuacji, Sprzedawca jest zobowiązany do przesłania Nabywcy będącemu Konsumentem wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Sprzedawca niniejszym informuję, że prawoodstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowiw odniesieniu do Umów o dostarczanie Webinaru, który ma treść cyfrową i który nie jest zapisany na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumentaprzed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Organizator nie wyraża zgody na dalszą odsprzedaż Webinaru przez Nabywcę.
 5. W ramach umowy Sprzedawca udziela Nabywcy licencję niewyłączną bez prawa sublicencji na korzystanie z Webinaru, na następującym polu eksploatacji: wyświetlenie .
 6. Serwis oraz Webinary są chronione prawami autorskimi, które należą do Sprzedawcy.

§8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY, REKLAMACJE I WYPOWIEDZENIE UMOWY.

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Nabywcy Webinar wolny od wad.
 2. Reklamacje dotyczące Webinaru można składać, przesyłając stosowną wiadomość na adres: kontakt@katalizacoaching.pl. Reklamacja powinna zawierać opis stwierdzonych wad Webinaru.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Nabywcę reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§9. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Kataliza Coaching Katarzyna Chęcińska-Wnękowska, 02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 13A/21, tel. 501 123 862. Dane osobowe podawane w formularzu zamówienia/zawieranej umowie są przetwarzane w celu realizacji zamówienia/wykonania umowy. Podanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądane, np. w celu realizacji złożonego zamówienia/realizacji zawartej umowy. Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dystrybucji, usług pocztowych i/lub kurierskich, etc. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

§10. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu,
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach:Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: : https://www.google.com/ads/preferences/.
 12. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 13. W celu zarządzania ustawieniami cookies użytkownik Serwisu powinien wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową / system i postępować  zgodnie ze stosownymi  instrukcjami:Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone, Blackberry .

§11 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi za pośrednictwem Strony umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin lub jego zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji na Stronie.
 1. Niniejszy Regulamin nie ogranicza jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy bezwzględnie wiążące.
 2. Nabywca nie jest uprawniony do dostarczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.
 1. Informację zawarte w Regulaminie stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy, a nie ofertę w rozumieniu art. 66 k.c.
 2. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu i oceny skutków Umowy jest prawo polskie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *