Regulamin i polityka prywatności

Regulamin sprzedaży webinarów z cyklu „Zostań Spełnioną Kobietą Biznesu w 4-ch krokach” oraz polityka prywatności serwisu www.katalizacoaching.pl

Sprzedaż webinarów prowadzi firma Kataliza Coaching Katarzyna Chęcińska-Wnękowska
ul. Stryjeńskich 13a/21, 02-791 Warszawa, NIP: 526-109-13-17.
Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@katalizacoaching.pl

§1. DEFINICJE
Przyjmuje się następujące znaczenia wszystkich definicji, jakich użyto na potrzeby tego regulaminu:
Regulamin – zawarty w poniższej treści zbiór zasad dotyczących sprzedaży webinarów z cyklu „Zostań Spełnioną Kobietą Biznesu w 4-ch krokach”
Serwis – realizowanie przez Organizatora transakcji online w zakresie sprzedaży webinarów z cyklu „Zostań Spełnioną Kobietą Biznesu w 4-ch krokach” na łamach strony internetowej dostępnej pod adresem domeny http://katalizacoaching.pl/, za pośrednictwem operatora płatności Przelewy24.
Operator płatności– Przelewy24
Strona – strona dostępna pod adresem http://katalizacoaching.pl/wiedza/sklep/#web
Sprzedawca – Katarzyna Chęcińska-Wnękowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kataliza Coaching Katarzyna Chęcińska-Wnękowska ul. Stryjeńskich 13a/21, 02-791 Warszawa, NIP: 526-109-13-17.
Webinar – treść cyfrowa przekazana klientowi po dokonaniu płatności,
Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu Webinaru w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).
Nabywca – podmiot, który dokonał zakupu webinaru za pośrednictwem Strony.
Umowa – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez zakup webinaru online, której przedmiotem jest nabycie prawa do odsłuchania nagrania treści webinaru/webinarów.

§2. ZASADY OGÓLNE
Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży Webinarów z cyklu „Zostań Spełnioną Kobietą Biznesu w 4-ch krokach” przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu.
Każda osoba kupująca Webinar w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem sprzedaży webinarów z cyklu „Zostań Spełnioną Kobietą Biznesu w 4-ch krokach„.
Poprzez zakup Webinaru Nabywca potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu i Operatora poprzez zawarcie Umowy na odległość, zawartej pomiędzy Organizatorem oraz Nabywcą.
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną są nieprawidłowości po stronie Nabywcy oraz brak spełnienia podstawowych wymagań technicznych.

§3. ZAKRES SPRZEDAŻY
Organizator świadczy usługę polegającą na zapewnieniu Nabywcy odsłuchu Webinarów z cyklu „Zostań Spełnioną Kobietą Biznesu w 4-ch krokach„.
Sprzedaż Webinarów odbywa się jedynie drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

§4. ZAWARCIE UMOWY ORAZ DOSTAWA.
Nabywca składa zamówienie na zakup Webinaru poprzez kliknięcie przycisku „Kup webinar” na stronie internetowej Serwisu http://katalizacoaching.pl/
Wysłanie zamówienia wymaga wcześniejszego zaznaczenia pola: „Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Kataliza Coaching Katarzyna Chęcińska-Wnękowska i PayPro S.A. w celach realizacji zamówienia.”
Klient ma możliwość dokonania płatności za swoje zamówienie za pomocą autoryzowanego systemu płatności online Operatora na zasadach tam opublikowanych lub bezpośrednio na konto Kataliza Coaching Katarzyna Chęcińska-Wnękowska 91114020040000340274104718 wysyłając równocześnie maila na adres: kontakt@katalizacoaching.pl i wpłacając pieniądze na konto.
Po dokonaniu transakcji za pomocą Operatora płatności Nabywca otrzyma automatyczne potwierdzenie zakupu za pomocą wiadomości e-mail.
Do zawarcia Umowy dojdzie po dokonaniu zakupu na łamach serwisu Operatora płatności i w kwocie odpowiadającej cenie ustalonej w ramach wybranej przez Nabywcę oferty.
Nabywca po dokonaniu płatności za Webinar otrzyma fakturę elektroniczną w formie pliku PDF wysłanego na adres e-mail podany przez Klienta, o ile o wystawienie takiej faktury poprosi za pośrednictwem maila: kontakt@katalizacoaching.pl

§5. ZMIANY W ZAPISACH REGULAMINU
Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i w dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa.
Nabywcy mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.
Zmiany regulaminy stają się skuteczne z dniem ich opublikowania, przy czym nie dotyczą Nabywców, którzy zawarli umowę przed ich wprowadzeniem.
§6. CENY
Wszystkie ceny opublikowane w ramach oferty na stronie internetowej http://katalizacoaching.pl/ są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.
§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Nabywca dokonujący zakupu Webinarów nie jest konsumentem zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).
Po dokonaniu zakupu Webinaru, klient nie może odstąpić od zawartej umowy i dokonać zwrotu linku do Webinaru. (Dz.U. 2017, poz. 683, Art.38, podpunkt 13)
Organizator nie wyraża zgody na dalszą odsprzedaż Webinaru przez kupującego.

§8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY
Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Nabywcy Webinar wolny od wad.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Nabywcy, jeżeli Webinar ma wadę fizyczną lub prawną.
Reklamacje dotyczące Webinaru można składać, przesyłając stosowną wiadomość na adres: kontakt@katalizacoaching.pl. Reklamacja powinna zawierać opis stwierdzonych wad Webinaru oraz oczekiwania Nabywcy związane z reklamacją.
Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Nabywcę reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§9. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI
Organizator gromadzi i przetwarza dane osobowe Nabywców wyłącznie na potrzeby realizacji oferty i z zachowaniem przepisów prawa określonymi w ustawie
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883).
Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Dane przesłane przez Nabywcę powinny umożliwić kontakt oraz skuteczną realizację zamówienia złożonego na stronie internetowej http://katalizacoaching.pl/
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie trudności bądź konsekwencje błędnie podanych danych osobowych w formularzu.
Nie wysłanie przez Nabywcę danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, uniemożliwia jego realizację. Przesyłanie danych osobowych przez Nabywcę jest dobrowolne.
Nabywcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§9. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES.
Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową / system i postępuj zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone, Blackberry

§ 10 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi za pośrednictwem Strony umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃOWE
Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie z tym zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>